นัดล่วงหน้าเพื่อรับบริการ

เลือกบริการ

กรุณารอสักครู่
รับบริการที่ทรูช้อป รับบริการจากคอลล์เซ็นเตอร์

Self Service และข้อแนะนำอื่นๆ (FAQs)

สิทธิ์นัดล่วงหน้าสำหรับบริการทรูของคุณครบตามจำนวนครั้งแล้วคุณสามารถทำรายการได้ใหม่ในเดือนถัดไป
ทำการนัดหมายต่อไป